1.Inleiding 

 Stijlvolinbed.be is een website waar goederen aangeboden en verkocht worden aan klanten, stijlvolinbed.be is een domeinnaam.  

2. Aanvaarding van de voorwaarden 

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart ,door het plaatsen van een bestelling, deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.
3. Prijs 

De prijzen vermeldt op de site zijn inclusief BTW. stijlvolinbed.be behoudt zich het recht om op elk moment de prijs te wijzigen, maar de goederen worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.
4. Betaling 

Het totaal van de aankopen kan betaald worden via de  betaalprovider Mollie.

5. Levering 

Na bevestiging en aanvaarding van de bestelling en aanvaarding van de betaling verbindt stijlvolinbed.be zich er toe om de bestelde goederen naar de klant te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. De levering gebeurt door Bpost. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan stijlvolinbed.be bij een laattijdige levering. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan. In de veronderstelling dat één of meerdere bestelde goederen gebrekkig of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk contact opnemen met stijlvolinbed.be via email. Als een pakket niet is ontvangen wordt het teruggezonden aan stijlvolinbed.be en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).
6. Teruggaven 

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar stijlvolinbed.be Christinastraat 32 8400 OOSTENDE.

De klant dient op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe goederen in hun originele verpakking, voorzien van de originele labels, onbeschadigd, ongedragen en vergezeld van de retourbon terug te sturen. De bestelde goederen kunnen geheel of gedeeltelijk terug gestuurd worden. Indien de goederen zijn toegezonden aan stijlvolinbed.be onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, betaalt stijlvolinbed.be het bedrag terug van de toegezonden goederen met uitzondering van de portkosten en dit zonder kosten. De terugbetaling zal in een tijdsbestek van maximum 1 maand terug betaald worden aan de klant.

7. Garantie 

Wij verkopen enkel kwaliteits- en 100 % authentieke goederen van erkende leveranciers.

8. Aansprakelijkheid 

stijlvolinbed.be kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die het gevolg is van verkeerd gebruik of onderhoud. stijlvolinbed.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine vergissingen of nalatigheden ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen inclusief de foto’s,gepresenteerd op de site, worden verstrekt louter ter informatie. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of kleurverschil van een goed worden ingeroepen als afwijking in de beschrijving of vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

9. Persoonsgegevens 

Stijlvolinbed.be verbindt zich ertoe geen gegevens van hun klanten aan derden door te geven.
10. Toepassing recht bij geschillen 

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbindt de klant en stijlvolinbed.be zich er toe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brugge bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en stijlvolinbed.be zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Stijlvolinbed is een moeder-dochter onderneming die u gepassioneerd helpen in uw zoektocht naar mooie en betaalbare badmode, nachtkleding, homewear en ondergoed voor dames, heren en kinderen. We zorgen ervoor dat u een stijlvolle verschijning bent! Ontdek onze fysieke winkel in de Christinastraat 32 te Oostende.

De verzendkosten bedragen standaard €4,95 voor België, bij een minimum aankoop van €45,00 zijn de verzendkosten gratis (enkel geldig voor België).

We aanvaarden retouren van niet-gedragen artikelen  binnen de 14 dagen na het versturen van de bestelling mits er voldaan wordt aan de retourvoorwaarden.

Kosten voor de retourzending van bestellingen zijn voor eigen rekening. 

Retourvoorwaarden: de goederen dienen in hun originele verpakking, voorzien van de originele labels, onbeschadigd, ongedragen en vergezeld van de retourbon terug gestuurd te worden.

We kunnen geen terugbetaling doen indien het artikel onvolledig, beschadigd of bevuild aankomt.

Goederen kunnen terug gestuurd worden naar: Stijlvolinbed Christinastraat 32 8400 OOSTENDE.